Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

Atteikuma tiesības
Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā no brīža kad prece iegūta valdījumā, neminot atgriešanas iemeslu.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ar nepārprotamu paziņojumu, izmantojot www.eholotes.eu ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē Eholotes.lv, reģistrētā adrese: Krasta iela 99a, Rīga, LV-1063, tālr. 29377888, e-pasts: [email protected] par lēmumu atteikties no pirkuma. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, paziņojums par atteikumu tiesību izmantošanu jānosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī aicinām pārliecināties, vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri.
Ja pircējs atsakās no pirkuma līguma, Eholotes.lv atmaksās visus konkrētā distances līguma ietvaros saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Eholotes.lv piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Eholotes.lv tika informēts par pircēja lēmumu atteikties no šī līguma. Eholotes.lv var aizturēt naudas atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtas patērētāja nosūtītās, atgrieztās preces.
Atcerieties, izsūtot preci Jums jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājumi. Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakām preci, nosūtot atpakaļ, apdrošināt, pretējā gadījumā par preces bojājumiem atbildību uzņemas patērētājs.
Ja izmantojat atteikuma tiesības, atcerieties, ka Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punkts nosaka, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta;
  • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
  • Līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

Eholotes.lv vērš uzmanību, ka ,konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu pret patērētāju par Eholotes.lv radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.
Piegādes maksa netiek atmaksāta.

Dabas apstākļu radītie bojājumi netiek kompensēti.

Kā atrast vēlamo preci?
Meklēšana pēc atslēgas vārda
Ievadiet atslēgas vārdu sākumlapā esošajā meklēšanas ailītē, un Jums tiks piedāvātas visas šo atslēgas vārdu saturošās preces. Sākumlapas augšējā rīku joslā varat arī uzreiz izvēlēties to produktu grupu, kurā vēlaties sameklēt sev tīkamo preci. Preces piedāvājam meklēt arī pēc to piederības noteiktam zīmolam, šādi varēsiet apskatīt visas konkrētam zīmolam piederīgās preču grupas, kas pārstāvētas mūsu internetveikalā.

Pasūtīšanas informācija
Preces varat pasūtīt:

  • Aizpildot preču pasūtījuma formu pirkuma noformējuma pēdējā solī.
  • Nosūtot izvēlētās preces pilnu nosaukumu, vienību skaitu, kā arī norādot kontaktinformāciju un izvēlēto piegādes un norēķinu formu uz [email protected].
  • Lai veiktu lielāku pasūtījumu komplektāciju, piemēram, izvēloties ar elektroniku aprīkot laivu, pirms pasūtīt nepieciešamās aprīkojuma sastāvdaļas, aicinām uz klātienes tikšanos mūsu birojā Rīgā, Krasta ielā 99a.